POSICIONAMENTS

Homes Igualitaris es pronuncia sobre qüestions d'actualitat o que considerem d'especial trascendència. Aquests posicionaments són aprovats en Assemblea per majoria, i són fruit d'un procés deliberatiu en el qual hi participen tots els socis

TOTS ELS POSICIONAMENTS 

HOMES IGUALITARIS - AHIGE CATALUNYA

Hotel d'Entitats de Gràcia

C/ de la Providència, 42, 3r depatx 3.3

08024 Barcelona

Telèfon: +34 640 058 961

Correu: info@homesigualitaris.cat