top of page

Materials

Oferta d'activitats d'Homes Igualitaris

Ensigna (3).png

Oferta de activitats

2021

En aquest document podràs consultar la nostra oferta d'activitats. Algunes d'aquestes són:​

Grups d'homes. Espais per reflexionar en comú i per al canvi personal, a partir de les nostres experiències com a homes mitjançant la paraula, l’escriptura autobiogràfica, etc.

Activitats de formació, com xerrades i tallers. 

-RESET: curs de formació sobre masculinitats adreçat a nois que volen fer activisme o formació en els seus àmbit de treball.

-XAJI: Xarxa Activa de Joves per la Igualtat. Tallers formatius sobre masculinitats que hem dut a terme en diferents instituts d’educació secundària durant els últims anys.

 

Campanyes de sensibilització.

Rodes d’homes contra les violències masclistes, celebrats a places de diferents localitats de Catalunya els dies 21 d’octubre de cada any, des de l’any 2006.

Recerca
En temes relacionats amb la masculinitat, corresponsabilitat, paternitats, usos del temps, violències, història del pensament i de l’activisme igualitari.

Guia Solos Aluahdania

A continuació, posem a la vostra disposició un document guia per generar espais no mixtos d'acollida a nois que migren sols des de la perspectiva de gènere i de construcció de les masculinitats en clau intercultural.


L'èxit d'aquests espais dependrà, en gran mesura, de la sensibilitat i les idees que tinguem davant aquesta realitat i el model d'acollida que tinguem amb aquests nois. Abans de passar a les activitats plantejades us oferim la perspectiva dintervenció que hem anat elaborant amb la pràctica.


Per concretar aquest posicionament, començarem per abandonar la categoria MENA (Menors Estrangers No Acompanyats) com a nom per referir-nos a aquest fenomen social. Creiem que aquesta designació deshumanitza i burocratitza les seves vides i ens resta empatia davant d'aquest drama humà.

 

Entenem l'acrònim MENA com a eufemisme. Quan se'ls anomena menors es difumina que són nens i adolescents, éssers vulnerables i en desenvolupament. Quan se'ls anomena estrangers se'ls adultitza ja que només amb la majoria d'edat s'exerceix la ciutadania plena i així es relativitzen els drets de la infància. I nomenant la seva situació com a 'no acompanyats' d'una banda s'invisibilitza la seva situació (estan sols) i s'assenyala la família d'origen com a única responsable de la seva sort i cura (quan de la infància i l'adolescència ens hem d'ocupar tots).


El nostre punt de partida serà identificar aquesta realitat com la dels Nens i Adolescents que Migren Sols.

Aquesta guia només existeix, de moment, en llengua castellana.

Solos.png

Guia Solos Aluahdania

2022

bottom of page