TRANSPARÈNCIA

Als següents enllaços podràs consultar les memòries anuals d'Homes Igualitaris que inclouen activitats, principis, posicionaments i balanços econòmics, entre d'altres.

HOMES IGUALITARIS - AHIGE CATALUNYA

Hotel d'Entitats de Gràcia

C/ de la Providència, 42, 3r depatx 3.3

08024 Barcelona

Telèfon: +34 640 058 961

Correu: info@homesigualitaris.cat