top of page

Decàleg d'Homes Igualitaris

Des de l'associació proposem que un home per la igualtat és aquell que:

1

S'accepta a si mateix com a producte del seu temps i cultura I, alhora, ha iniciat un camí personal de recerca i replantejament intern dels seus valors, esquemes, mecanismes, conductes i pensaments que entén que han estat determinats pel seu procés de socialització sexista i patriarcal.

2

Està aprenent a veure’s a si mateix com un ésser sensible, afectiu i, sobretot, vulnerable. A més, està intentant superar el seu tradicional aïllament emocional per poder reconèixer i acceptar els seus sentiments. 

3

Avança en un procés de renovació de la seva sexualitat, intentant viure-la de manera més natural i plena, sense els determinants que el model tradicional masculí patriarcal li ha imposat.

4

Intenta anar superant la por i el rebuig davant de situacions de proximitat i complicitat amb altres homes. Comprèn que li cal la companyia i l'ajuda d'altres homes per al seu desenvolupament vital. No rebutja el contacte físic amb altres homes, ni el considera negatiu. Accepta el seu suport i està aprenent a no veure'ls com a competidors.

5

Ha iniciat un procés de replantejament de la relació amb els seus fills i filles. Ja no vol continuar-la exercint amb un paper secundari i intenta que la relació sigui més corresponsable, aprenent a implicar-se directament en l'educació d'ells i elles. A més, vol facilitar una comunicació i relació sana, ajudant-los a evitar la construcció d’esquemes patriarcals.

6

Manté una actitud de canvi en les seves relacions amb les dones, sobre les quals ja no tolera cap tipus de desigualtat per raó de gènere. Per això dóna suport activament a les reivindicacions feministes. Comprèn que no n'hi ha prou amb les paraules i que cal que els homes ens posicionem de forma activa i pública sobre el tema, detectant privilegis i desigualtats. 

7

Ha adoptat una actitud de tolerància zero cap a les violències de gènere que exerceixen els homes sobre les dones. Ha comprès que "el silenci ens fa còmplices".

8

Entén que hi ha moltes formes de viure la pròpia sexualitat i accepta tot el col·lectiu LGTBIQ+, reconeixent les discriminacions i els prejudicis tan arrelats socialment que cal combatre activament. Analitza la seva sexualitat i identitat de gènere sense prejudicis, així com la relació personal amb aquesta qüestió.

9

Entén que les reivindicacions de gènere estan relacionades amb altres lluites que neixen del model patriarcal dominant: la lluita contra LGTBI-fòbies, el racisme i la xenofòbia, i altres discursos d'odi.

10

Finalment assumeix que el seu objectiu és construir una societat en igualtat en què s'hagi aconseguit superar els rols de gènere i, per això, entén que, primer de tot, és ell qui ha de canviar i revisar els propis privilegis.

bottom of page