CONTACTE

HOMES IGUALITARIS – AHIGE CATALUNYA

Hotel d’Entitats de Gràcia
C/ de la Providència, 42, 3r despatx 3.3
08024 BARCELONA

Correu: info@homesigualitaris.cat
Telèfon: + 34 640 058 961

HOMES IGUALITARIS - AHIGE CATALUNYA

Hotel d'Entitats de Gràcia

C/ de la Providència, 42, 3r depatx 3.3

08024 Barcelona

Telèfon: +34 640 058 961

Correu: info@homesigualitaris.cat