top of page

AGENDA COMUNA DELS HOMES PER LA IGUALTAT

Agenda Comuna dels homes per la igualtat

Sant Boi de Llobregat, 9 de novembre de 2013

 

Alguns dels aspectes en què els homes per la igualtat coincidim i que poden formar part de la nostra agenda comuna avui són -entre altres-:

1. Rebutgem l'exercici del poder patriarcal i renunciem als privilegis que se'n deriven.

2. Denunciem totes les formes de violència masclista vers les dones, tot fomentant la revisió crítica del sexisme interioritzat i desenvolupant un treball de sensibilització i prevenció d'aquesta violència entre els homes; apostant per la defensa dels Drets Humans i la resolució pacífica dels conflictes.

3. Igualment rebutgem altres violències masclistes (bullying, LGTBfòbia, etc.).

4. Promovem la corresponsabilitat dels homes i les cures compartits, amb especial referència a la responsabilitat dels homes en la nostra pròpia cura i el de les persones dependents i majors. Recolzem, doncs, mesures de conciliació de la vida laboral i personal.

5. Impulsem la paternitat activa i responsable, tot fomentant la implicació dels pares i la millora de les habilitats per a la criança; que els pares siguin inclosos en els cursos de preparació al part, les primeres cures i la cura de la mare. En aquest sentit, reivindiquem que els permisos de maternitat i de paternitat siguin iguals, intransferibles i pagats a càrrec de la Seguretat Social a el 100% del salari.

6. Apostem per la coeducació en la comunitat educativa per transmetre valors que ajudin a créixer, també als nois, com a agents actius d'igualtat. Això ha de servir per prevenir l'abandonament escolar, les conductes disruptives, el maltractament entre l'alumnat i les actituds masclistes que acaben perjudicant la formació de la població adolescent.

7. Apostem per un llenguatge igualitari, que no representi ni sostingui el model de dominació sexista.

8. Defensem les quotes paritàries i de presència de dones i homes, tant en els càrrecs de responsabilitat pública i empresarial, com en les tasques de cura i d’ensenyament.

9. Reconeixem les diferents formes de ser home, així com els drets cívics i humans de les diferents expressions de la sexualitat, superant la patologització, l'homofòbia i la transfòbia.

10. Revisem les expressions de la nostra sexualitat basades en el domini, per gaudir d'una sexualitat lliure, respectuosa i consentida. Ens manifestem, per tant, en contra del tràfic d'éssers humans vinculat a la prostitució i a l'explotació sexual de menors.

 

11.- Propiciem la millora de la salut física i emocional dels homes, tot visibilitzant els costos de les formes nocives de ser home, que redueixen la nostra esperança i qualitat de vida, a més de generar greus problemes de salut pública.

 

Com a fase inicial d'aquesta agenda comuna, proposem concentrar i coordinar estratègies, campanyes i accions al voltant de tres dates:

- 21 d'octubre, aniversari de la primera manifestació d'homes contra la violència masclista celebrada a Sevilla el 2006 i que, des de llavors, ha servit per agrupar els homes contra aquesta violència en tot l'estat espanyol, i mobilitzar-los de cara a la participació en els actes del 25 de Novembre, Dia Internacional de l’Erradicació de la Violència contra les Dones.

 

- 19 de Març, recollint la idea dels companys de Jerez de celebrar el "dia de el pare igualitari" i de promoció de la paternitat plena, cuidadora i responsable. Aquesta data concentrarà les nostres accions a favor de les cures compartits i la paternitat corresponsable, reivindicant els permisos de maternitat i paternitat iguals, intransferibles i pagats a càrrec de la Seguretat Social a el 100% de la base.

 

- 17 de maig, Dia internacional contra la LGTBfòbia, unint-nos al moviment per la diversitat sexual i de gènere (al moviment LGTBIQH +), tot recollint la idea que l'homofòbia, bifòbia i transfòbia -i les altres fòbies del mateix tipus- formen part de la socialització masculina tradicional que volem desmuntar, atempten contra els drets humans i ens esclavitzen com a homes, independentment de les nostres orientacions sexuals i identitats de gènere.

 

Aquestes dates concretes són una referència oberta a noves propostes i acords per part dels homes per la igualtat. De la mateixa manera podrem potser en el futur afegir-ne d’altres.

I proposem seguir avançant cap a una coordinació que sumi sinèrgies i forces, oferint un missatge més nítid a la societat, als homes i a les administracions públiques. D'aquesta manera, podrem presentar les nostres propostes, que esperem es materialitzin en forma de reformes, mesures i polítiques vers els homes, necessàries per erradicar la desigualtat de gènere de les nostres vides i de la societat.

Volem continuar en el camí que va marcar la celebració del Congrés Iberoamericà de Masculinitats i Equitat el 2011 i l'actual trobada estatal de Sant Boi de 2013 perquè el moviment d'homes faci un pas endavant pel que fa a coordinació i projecció social. Volem que més homes coneguin i comparteixin les nostres propostes, avançant pel que fa a la nostra incidència entre la població masculina,  cosa imprescindible de cara a la necessària transformació social que tenim pendent al nostre país.

bottom of page